Skip links

Fitness overzicht

 • Hoeveel zou ik verdienen
 • Hoe start ik met duaal leren?
 • De rol van de onderwijsverstrekker
 • Matching
 • Erkenningsaanvraag
 • Overeenkomst
 • Opvolging en begeleiding
 • Evaluatie
 • Meet en greet met de sector
 • Erkenning aanvragen
 • Overeenkomst
 • Sociale verplichtingen
 • Financiële voordelen
 • Samenwerken met een school
 • Meet en greet met de sector?

Opleidingen fitnesssector

 • Onthaal en communicatie fitnessclub
 • Opstellen individueel trainingsschema fitnessbeoefenaar
 • Individuele begeleiding fitnessbeoefenaar
 • Samenstellen groepslessen fitness
 • Bewegingsactiviteiten groepsfitness
 • Begeleiding groepen fitnessbeoefenaars

Minstens 20 uur/week op de werkplek

Derde graad tso: Se-n-Se

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:
 • de individuele fitnessbeoefenaar begeleiden om fitnessoefeningen binnen het aanbod van de fitnessclub correct en veilig uit te voeren en zijn doelstellingen te bereiken
 • een groep fitnessbeoefenaars begeleiden om bewegingsoefeningen correct en veilig uit te voeren op het tempo van de muziek (al dan niet gebruik makend van klein materiaal, in een zaal of in het water) en hun doelstellingen te bereiken
 • rekening houden met de mogelijkheden van de beoefenaar, mogelijke afwisseling in de planning en aaneenschakeling van de oefeningen kunnen aanbrengen met respect voor de beoefenaars. De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen in een context van zowel fitness als groepsfitness.
Download brochure hier
Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:
 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad tso, waarop deze opleiding betrekking heeft
Het standaardtraject voor de opleiding fitnessbegeleider duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificaties:
 • Beroepskwalificatie fitnessbegeleider, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur
 • Beroepskwalificatie groepsfitnessbegeleider, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur