Skip links

Student

“Leren op school of in een centrum én op de werkvloer, dat is duaal leren. Zo ontwikkel je competenties die in de toekomst goed van pas komen in je zoektocht naar een job. Wie weet kan je later zelfs aan de slag bij de onderneming waar je je opleiding volgt.”

Klik hier voor meer info over leervergoedingen

De  leerlingBedrag per maand (per maand, vanaf 1/11/2023)
  • heeft de tweede graad van het secundair onderwijs nog niet met succes beëindigden zit in het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding.
578,40 euro
  • heeft de tweede graad van het secundair onderwijs wel met succes beëindigden start met een alternerende opleiding
  • of heeft een eerste jaar van een alternerende opleiding met succes beëindigden start in een tweede opleidingsjaar van een alternerende opleiding (het kan eventueel ook om het eerste opleidingsjaar van een andere opleiding gaan)
638,20 euro
  • heeft het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd• of heeft al twee opleidingsjaren van een alternerende opleiding met succes beëindigd (het kan eventueel om verschillende opleidingen gaan).
  • of heeft de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs (OV3) met succes beëindigd.
688,00 euro

Leerlingen die een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding secundair onderwijs hebben, in het Vlaams gewest wonen en minstens 4 maanden opgeleid zijn op de werkplek zullen een premie van €500 ontvangen.

De premie wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald. De leerling kan de premie maximaal 3 keer ontvangen. Eerder ontvangen startbonussen worden meegeteld.

Meer info over de aanvraagprocedure: Leerlingenpremie alternerende opleiding

Hoe start ik met fitnessbegeleider duaal?

Duaal leren wordt georganiseerd in scholen voor voltijds secundair onderwijs, centra voor deeltijds onderwijs en SYNTRA-campussen. Ontdek alle opleidingsverstrekkers hier .

Heel wat ondernemingen bieden al werkplekken voor duaal leren aan. Zoek je opleiding in je regio en vind beschikbare werkplekken in jouw buurt. Via werkplekken.werkplekduaal.be kan je alle erkende ondernemingen raadplegen.

Heb je zelf een interessante werkplek op het oog Zoek een onderneming in jouw buurt via deze handige tool fitnessinmijnbuurt.be!

Download hier de aanvraagbrief, vul hem in en overtuig je werkplek om duaal leren aan te bieden. Op school of in het centrum kan de leerling bij de zoektocht naar een werkplek ondersteuning vragen aan een trajectbegeleider.

Na een intakegesprek sluiten de leerling, de school en de onderneming waar de leerling de opleiding gaat volgen, een overeenkomst.

Download overeenkomst van alternerende opleiding hier

Bepalingen betreffende de rechten en de plichten van de partijen

Download bepalingen betreffende de rechten en de plichten van de partijen hier