Skip links

Student

“Leren op school of in een centrum én op de werkvloer, dat is duaal leren. Zo ontwikkel je competenties die in de toekomst goed van pas komen in je zoektocht naar een job. Wie weet kan je later zelfs aan de slag bij de onderneming waar je je opleiding volgt.”

De  leerling Bedrag per maand (per maand, vanaf 1/12/2022)
  • heeft de tweede graad van het secundair onderwijs nog niet met succes beëindigden zit in het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding.
567,00 euro 
  • heeft de tweede graad van het secundair onderwijs wel met succes beëindigden start met een alternerende opleiding
  • of heeft een eerste jaar van een alternerende opleiding met succes beëindigden start in een tweede opleidingsjaar van een alternerende opleiding (het kan eventueel ook om het eerste opleidingsjaar van een andere opleiding gaan)
625,60 euro
  • heeft het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd• of heeft al twee opleidingsjaren van een alternerende opleiding met succes beëindigd (het kan eventueel om verschillende opleidingen gaan).
  • of heeft de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs (OV3) met succes beëindigd.
674,50 euro

Hoe start ik met duaal leren?

Duaal leren wordt georganiseerd in scholen voor voltijds secundair onderwijs, centra voor deeltijds onderwijs en SYNTRA-campussen. Ontdek alle opleidingsverstrekkers hier.

Heel wat ondernemingen bieden al werkplekken voor duaal leren aan. Zoek je opleiding in je regio en vind beschikbare werkplekken in jouw buurt. Via werkplekken.werkplekduaal.be kan je alle erkende ondernemingen raadplegen. Heb je zelf een interessante werkplek op het oog? 

Download hier de aanvraagbrief, vul hem in en overtuig je werkplek om duaal leren aan te bieden. Op school of in het centrum kan de leerling bij de zoektocht naar een werkplek ondersteuning vragen aan een trajectbegeleider.

Na een intakegesprek sluiten de leerling, de school en de onderneming waar de leerling de opleiding gaat volgen, een overeenkomst.

Download overeenkomst van alternerende opleiding

Download bepalingen betreffende de rechten en de plichten van de partijen

Versterken van jouw competenties

Coach 4 students:  50 euro voor 2 opleidingen samen met de klas.

Individueel lidmaatschap duale leerlingen:  50 euro voor een volledig  jaar zoveel opleidingen als men wilt volgen op eigen initiatief.

Lidmaatschap Coach op initiatief werkgever:  werkgever die minstens 1 personeelslid mee lid maakt (d.w.z. als de werkgever tegelijkertijd het lidmaatschap van zijn werknemer betaalt) € 50   (Indien de werkgever lid is van Febelhair, BESKO of BBF&W kan hij gratis aansluiten).